Στο Επιστημονικό Έντυπο "Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά"/ Τόμος 53 Απρίλιος-Ιούνιος 2009 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής Μελέτης του Προγράμματος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. На сайте Sonna.com.ua красивое постельное белье

"Η επιδημιολογική κατάσταση της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Προτάσεις για τη βελτίωσή της."