Στην Ιστοσελίδα στην Ενότητα Βιβλιοθήκη μπορείτε να ενημερωθείτε για παλαιότερα προγράμματα αγωγής στοματικής υγείας καθώς επίσης και να κατεβάσετε ενημερωτικό υλικό, αφίσες και παιχνίδια το οποίο θα ήταν χρήσιμο να πλαισιώσουν τις δράσεις πρόληψης και αγωγής της στοματικής υγείας που πραγματοποιείτε με τα παιδιά.