Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας με την μέθοδο της Βιωματικής στην Προσχολική ηλικία

Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής μάθησης στην προσχολική ηλικία υλοποιήθηκε για δυο συνεχόμενες σχολικές χρονιές 2016-2018 σε συνεργασία με την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή της Παιδοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη στήριξη της Colgate.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να εισαχθούν στις έννοιες της πρόληψης και της αγωγής υγείας από την πρώιμη νηπιακή ηλικία και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές, τις οποίες θα διατηρήσουν σε όλη τους τη ζωή.

Η διαδικασία υλοποίησης περιλάμβανε εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη από τους νηπιαγωγούς με ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό. Με το πέρας της εφαρμογής του προγράμματος θα πραγματοποιείτο επίσκεψη παιδοδοντιάτρων με σκοπό τη γνωριμία με τον παιδοδοντίατρο, την επίλυση αποριών των παιδιών, οδηγίες στοματικής υγιεινής κλπ.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε παιδικούς σταθμούς της Αττικής, με τη συνεργασία των εθελοντών οδοντιάτρων της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά.